Prace licencjackie - przykłady materiałów źródłowych

Prace licencjackie - przykłady materiałów źródłowych

Wybór tematu pracy magisterskiej

Na początku pisania pracy dyplomowej student decyduje się na wybór tematu, który będzie praca dotyczyła. Jeśli będzie miała to być praca na wysokim poziomie, to bezwzględnie student musi zgromadzić odpowiednie materiały w oparciu, które napisze swoje dzieło naukowe. Każdy powstały w pracy licencjackiej rozdział jest wynikiem przeczytanego wcześniej tekstu z innego źródła i dlatego student musi uwzględnić wszystkie źródła, z których czerpał materiały do napisania pracy licencjackiej.

Materiały do prac zaliczeniowych

Przykładami materiałów źródłowych mogą być informacje zaczerpnięte z publikacji naukowych, encyklopedii ogólnej lub ściśle związanej z tematem pracy licencjackiej, wszystkie książki dostarczające nowych wiadomości na dany temat lub każde inne źródło, które pozwoli na napisanie wartościowego dzieła naukowego.

Internet jako źródło

Doskonałym materiałem źródłem wiadomości jest internet, ponieważ wielu studentów, którzy już napisali swoje prace licencjackie i to prace o ogromnej wartości naukowej postanawia opublikować je na portalach internetowych. Można je z łatwością znaleźć bez potrzeby szukania ich na półkach bibliotecznych. Trzeba jednak zaznaczyć, iż biblioteki są pokładem wiedzy, którą zebrano przez wieki, czego nie można powiedzieć o Internecie.

Prawo cytatu

W korzystaniu z tych wszystkich źródeł trzeba pamiętać o prawach autorskich osób, które je napisały i pozwalają na korzystanie z nich innym, postronnym osobom. Praw tych w żaden sposób nie wolno naruszać, dlatego stworzono pewien system oznaczony znakami umownymi mówiącymi o tym, że dany tekst nie pochodzi od autora pracy licencjackiej, który go użył. Sposobem takim mogą być cytaty, przypisy oraz bibliografia. W innych przypadku student może zostać posądzony o plagiat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.