Category: Porady edytorskie

Wstawianie równań matematycznych do prac licencjackich w Wordzie

Studia techniczne, inżynierskie place zaliczeniowe Studia na kierunkach matematycznych, takich jak ekonomia, czy choćby matematyka właśnie, wymagają trochę innej charakterystyki pracy dyplomowej. Pisanie pracy licencjackiej bądź magisterskiej na kierunku ekonomicznym bądź matematycznym równoważne jest ze stosowaniem w pracy równań i wzorów matematycznych. Również dla tego kierunku nauki doskonałe rozwiązanie ma Microsoft. Jego najnowszy Word jest […]