Category: Porady edytorskie

Prace licencjackie - przykłady materiałów źródłowych

Wybór tematu pracy magisterskiej Na początku pisania pracy dyplomowej student decyduje się na wybór tematu, który będzie praca dotyczyła. Jeśli będzie miała to być praca na wysokim poziomie, to bezwzględnie student musi zgromadzić odpowiednie materiały w oparciu, które napisze swoje dzieło naukowe. Każdy powstały w pracy licencjackiej rozdział jest wynikiem przeczytanego wcześniej tekstu z innego […]